DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Sommerpakke til erhverv og kultur på vej

Regeringens ekspertgruppe anbefaler nu, at der tages fat på at udfase hjælpepakkerne.

Regeringen vil afsætte 1,6 mia. kr. til en samlet sommer- og erhvervspakke, der målrettet skal stimulere særligt udsatte sektorer og brancher, som fortsat er hårdt ramt af corona.

Pakken skal bl.a. sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien samt kulturområdet og gøre det billigere at rejse indenrigs hen over sommeren. Samtidig afsættes en ramme til sårbare ældre på 100 mio. kr.

Dansk økonomi er på vej tilbage i takt med genåbningen, og den seneste prognose viser, at der er udsigt til en økonomisk vækst på 2,1 pct. i 2021 og 3,8 pct. i 2022. Regeringens ekspertgruppe anbefaler derfor, at der tages fat på at udfase hjælpepakkerne.

Trods de gode udsigter for dansk økonomi er bl.a. turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien dog fortsat pressede af corona, og dem skal sommer- og erhvervspakken understøtte.

Regeringens forslag indeholder initiativer for 1,6 mia. kroner, blandt andet:

  • 280 mio. kr. målrettet en kickstart at turismeerhvervet
  • 315 mio. kr. til tiltag målrettet kulturområdet
  • En ramme til sårbare ældre på 100 mio. kr.
  • En ramme til særligt udsatte sektorer på 400 mio. kr.
  • Udmøntning af reserver på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023 afsat i eksportpakken fra december til at styrke dansk eksport.

Regeringen indkalder Folketingets partier til forhandlinger om sommer- og erhvervspakken samt udfasning af de generelle hjælpepakker på baggrund af den økonomiske ekspertgruppes anbefalinger.

ka