DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ti museer deler tre mio. kr. til truet kulturarv

KORT NYT1. MAJ 2021 13.25

Ti museer får nu del i Slots- og Kulturstyrelsens pulje til arkæologiske udgravninger, der skal sikre værdifulde fortidsminder gennem undersøgelser af dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Det oplyser styrelsen, som i år uddeler midlerne til Vendsyssel Historiske Museum, Nordjyllands Historiske Museum, Viborg Museum, Museum Østjylland, Moesgård Museum, Museet på Sønderskov, Museum Sønderjylland, Odense Bys Museer, Museum Vestsjælland og ROMU/Roskilde Museum.

- Når vores fælles kulturarv er truet, er det vigtigt, at vi kan gå ind og støtte, hvor behovet er mest presserende og få udgravet fund og registreret og indsamlet viden, der ellers ville gå tabt. De mange fund er fortællinger, der bygger oven på vores fælles viden om fortiden, og det får de 10 museer, der er udvalgt i år, nu mulighed for at sikre for eftertiden, siger enhedschef i styrelsen Dorte Veien Christiansen.

Støtten fordeles mellem 11 lokaliteter, som ti museer havde søgt om blandt i alt 18 lokaliteter til en værdi af 9,6 mio. kr. Læs mere om puljen hos Slots- og Kulturstyrelsen.

ibs