DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Naturlaboratorium med trækfærge på vej

Holstebro bygger nye laboratorier for vand og natur.

HOLSTEBRO: Ved Tvis Mølle bygger Holstebro Kommune et naturlaboratorium med to nye lærings- og aktivitetssteder, som åbner til efterårsferien 2021. 
 
De skal danne ramme om alt fra udeundervisning, adventuresport og lystfiskeri til anderledes musikoplevelser. 

Holstebro Kommune står bag projektet med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet. A2 Arkitekterne er rådgiver på byggerierne, og de to platforme kommer til at ligge omkring mergelsøen ved Tvis Mølle.

Fast_bro_Tvis_Mlle_Naturlaboratorium (1) Byggeriet er et vigtig skridt i udviklingen af det bynære natur- og aktivitetsområde, der har oplevet en fremgang i besøgstallet siden 2018. Sidste år fandt 58.000 børn, familier, foreninger, institutioner og skoleklasser vej til Tvis Mølle Naturlaboratorium.

(Illustration: Holstebro Kommune) 

Grovværksted og udekøkken

Vandlaboratoriet udformes som en bro, der skyder sig fra mergelsøen henover Tvis Å.  For enden af broen i søen etableres en trækfærge, som kan trækkes ud på søen og tilbage igen. Herfra kan man fx gennemføre feltarbejde, teste vandkvaliteten og undersøge smådyr.  

Naturlaboratoriet udformes som et grovværksted og udekøkken i forskellige højder, hvor man kan nærstudere dyr og plantematerialer samt tilberede mad. 

Vand- og naturlaboratorierne er støttet af Nordea-fonden med 3,6 mio. kr. og en mio. kr. af Friluftsrådet. 

ka