Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Væk med test, som vi kender dem:
KL foreslår ny testmodel sammen med lærere og ledere

Elever skal bedømmes efter deres egen faglige udvikling frem for nationale test, som vi kender dem, lyder nyt forslag fra KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.
4. MAJ 2021 9.45

De årlige, nationale test har skabt en uheldig præstationskultur og kan ikke bruges i undervisningen. Sådan lyder det blandt andet fra Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen.

Derfor foreslår foreningen nu sammen med KL og Skolelederforeningen blandt andet landsdækkende obligatoriske test, som er spredt ud over et helt skoleforløb, kun test i læsning og matematik, og at test kun skal være ét evalueringsredskab blandt flere.

- Testresultater og tal dominerer arbejdet i kommuner og skoler for meget. Vi skal fortsat have et obligatorisk og nationalt testsystem, for test er et vigtigt pædagogisk redskab, men vi skal også have et langt større fokus på kvalitetsudvikling i skolen og mere dialog – lokalt og nationalt – om, hvordan vi udvikler skolen, siger formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen (S).

Nationale test fungerer ikke

De konkrete forslag går på, at der kun skal testes i matematiske kompetencer og læsning, da de har stor betydning for elevernes udbytte i alle fag, lyder det blandt andet.

Derudover foreslår parterne, at testene spredes ud over et skoleforløb fra 1.-9. klasse, så det bliver lettere at følge elevernes progression. 

- Der er bred enighed om, at de nationale test, som vi kender dem, ikke fungerer, og samtidig har de medvirket til en uheldig præstationskultur. Derudover har de nationale testresultater vist sig nærmest umulige at bruge i undervisningen ift. at løfte den enkelte elev – hvilket burde være det egentlige formål. Derfor er der brug for nye evalueringsværktøjer, der fremmer den brede, faglige udvikling og dannelse, siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Læs mere om forslaget hos KL.

ibs