DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Mariagerfjord trækker tæppet under gasmuseum
Gasmuseet i Hobro fik afslag på ekstra kommunale tilskud de kommende år.
Foto: Frank Vincentz, Wikimedia Commons

Mariagerfjord trækker tæppet under gasmuseum

Danmarks eneste gasmuseum har mistet støtte fra branchen, og fra nytår ryger den kommunale støtte også.
1. MAJ 2021 11.18

MARIAGERFJORD: Landets eneste gasmuseum, som ligger i gamle industribygninger på kulturkajen i Hobro, går en særdeles usikker fremtid i møde.

Museet, som drives som en selvejende institution, mister fra nytår store tilskud fra elbranchen, nemlig 1.200.000 kr. fra Evida og 450.000 kr. fra Energinet. Det har sat gang i en nytænkning af, hvordan museet kan eksistere fremover.

En arbejdsgruppe med bl.a. bestyrelsen fra Gasmuseet har lavet et idegrundlag for et nytænkt koncept, hvor museet skiftede navn til Gasværket og fik et bredere kulturelt sigte som bl.a. møde- og arrangementsted og madhus.

Det ville kræve, at kommunen holdt hånden under museet med ekstra økonomiske tilskud i et par år, før en ny plan med bl.a. fondsstøtte efter planen kunne træde i kraft fra 2024. Der var fremlagt to modeller for, hvordan det kunne foregå.

Administrationen havde vurderet, at den planlagte omdannelse ville kunne bidrage positivt til udviklingen af kommunen som turismedestination. Men begge muligheder blev torsdag aften underkendt i byrådet.

På tværs af partier

På tværs af partierne stemte 16 for og 12 imod økonomiudvalgets indstilling om ikke at bevilge de ekstra tilskud, men i stedet sætte gang i en administrativ vurdering af vilkår og forpligtelser ved en kommunal overtagelse af bygningerne og mulige alternative anvendelser af stedet, som ligger på kommunal jord.  

Ifølge arbejdsgruppen vil gasmuseets ejendele inkl. bygningsmassen nu overgå til kommunen under forudsætning af, at den overtager museets drift. I modsat fald skal fordelingen af institutionens ejendele afgøres af kulturministeren.

Det nuværende kommunale tilskud udgør 424.000 kr. årligt. Kommunen har et tilgodehavende hos museet på cirka to mio. kr.

Ifølge Nordjyske skyldtes afslaget manglende tro på, at der kan findes en langtidsholdbar løsning for museet.

- Jeg tror simpelthen ikke på projektet. Det giver ikke mening at smide penge efter noget, der ikke har en jordisk chance for at blive til noget, sagde viceborgmester Leif Skaarup (S) ifølge avisen.