DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vejen: Lad ulvene yngle i fred

KORT NYT27. APR 2021 12.04

VEJEN: Tre ulve - to hanner og en hun - har slået sig ned i Vejens Klelund Dyrehave. Det giver muligheder for yngel, og det skal de have fred til. Derfor henstiller Vejen Kommune til, at publikum holder sig til bestemte veje i plantagen og i god afstand til ulvene.

Kommunen har oplevet en stor interesse fra besøgende i foråret, men vurderer altså nu, at færdslen skal indskrænkes for at sikre ro i udvalgte områder af plantagen.

Ulven er fredet og under den strengeste beskyttelse i EU. Derfor er myndighederne forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret - og særligt ikke i yngletiden. Den ene hanulv er danskfødt, mens de to andre er indvandret fra Tyskland. De følges af forskere fra Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, der er ansvarlige for at overvåge ulven i Danmark på vegne af Miljøstyrelsen.

ibs